Bởi {0}
logo
Shenzhen Guye Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Micro, loa
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Card âm thanhDesign-based customizationAnnual sales US $6,000,000Years in industry(10)Competitive OEM factory